Course Number of Weeks/Topics

This setting is only used by the 'weekly' and 'topics' course formats. Kursuse nädalate / teemade arv

Seda seadet kasutatakse üksnes kursusenädalaid ja teemasid puudutavate formaatide puhul.

“Nädalate” formaadi puhul täpsustab see nädalate arvu, mille kestel kursus toimib, alates kursuse alguse kuupäevast.

“Teemade” formaadi puhul täpsustab see kursuses sisalduvate teemade arvu.

Need mõlemad transleeritakse “kastide” arvuks kursuse lehe all keskel.


K├Áikide abifailide indeks
Show this help in language: English