Uue küsimuse loomine

Võid lisada kategooriasse terve hulga erinevat tüüpi küsimusi :

Valikvastustega
Vastuseks küsimusele (mis võib sisaldada kujutist) valib vastaja valikvastuste hulgast. Valikvastustega küsimusi on kahte tüüpi – ühe ja mitme vastusega.

Lühivastus
Vastuseks küsimusele (mis võib sisaldada kujutist) trükib vastaja sõna või fraasi. Õigeid vastuseid võib olla mitu, erinevate hinnetega. Vastused võivad suurtähti arvesse võtta või mitte võtta.

Õige/vale
Vastuseks küsimusele (mis võib sisaldada kujutist) valib vastaja kahe võimaluse vahel: õige või vale.

Juhuslik
(Veel rakendamata) Võimaldab sul ette valmistada rea teisi küsimusi, mille hulgast üks juhuslikult valitakse, kui õpilane küsimustikku täita proovib.

K├Áikide abifailide indeks
Show this help in language: English